El Peix al Plat és un projecte que sorgeix des de les inquietuds dels seus membres, professionals relacionats amb l'àmbit del mar, davant l'estat d'elevada explotació que pateixen els recursos marins i la manera que tenim com a consumidors d'escollir el peix que mengem.

El mar i els seus recursos no són infinits com es podria imaginar. De fet, avui dia som testimonis d'un moment important en què el cultiu de peixos respon a la demanda de gairebé el 50% del peix destinat al consum humà. Al mateix temps, l'enorme augment de la capacitat pesquera de la flota mundial causat per les noves tecnologies, la negligència en la gestió de les pesqueries i en el compliment de les lleis, i el desconeixement dels consumidors respecte al present i futur dels peixos que consumeixen han fet que el nombre d'exemplars en els oceans del planeta s'hagi reduït significativament en comparació a la quantitat que hi havia fa només 100 anys. I la majoria dels científics coincideix que avui, al mar, hi ha massa vaixells i sempre menys peixos.

En un escenari tan globalitzat, complex i preocupant com el que estem vivint, ens sentim en l'obligació d'aportar el nostre granet de sorra: impulsar una inversió de tendència per a un consum responsable dels recursos marins.

 

Com?

L'objectiu de El Peix al Plat és que hi hagi més coneixement i una major responsabilitat a l'hora de comprar i consumir peix i que el consumidor aprengui a distingir i gaudir del peix fresc i local. De fet, un gest tan quotidià i aparentment simple com incorporar a la cistella de la compra un o altre producte fa que la nostra dieta sigui més o menys respectuosa amb la nostra salut i el nostre consum amb el medi ambient. Un consum poc diversificat del peix provoca una sobrecàrrega de pesca sempre sobre les mateixes espècies i un rebuig d'aquelles que per desconeixement del consumidor tenen molt poc valor de mercat.

Per això treballem tant en la divulgació del consum responsable com en la venda de cistelles de peix fresc, de proximitat i de temporada, procedent de les llotges catalanes. Promovem el consum d'espècies comercialment poc conegudes ("Recuperades"), que per tant no estiguin sobreexplotades i que hagin estat capturades amb tècniques de pesca al més respectuoses possibles amb el mar i, per tant, més sostenibles. Així mateix, no comercialitzem peixos de cultiu, taurons o peixos per sota de les seves talles mínimes legals de captura.

Al final, aquest projecte té les seves arrels en la nostra passió i compromís per recuperar, preservar i transmetre una recepta senzilla: valoritzar i protegir els recursos del nostre mar, consumint aliments produïts per la pesca a petita escala, en harmonia amb els ritmes de la natura.